სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2024 წელი

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2023 წელი

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2022 წელი

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2021 წელი

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2020 წელი

   

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2019 წელი