საკრებულოს რეგლამენტი

დადგენილებადასახელებათარიღი
გადმოწერეთ - დადგენილება 2021 #12„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27
ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 21.01.2022
გადმოწერეთ - დადგენილება 2022 #1ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27
ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 21.01.2022
გადმოწერეთ - დადგენილება 2020 #6„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის
№1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 31.03.2020
გადმოწერეთ - დადგენილება 2018 #4„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10.01.2019
გადმოწერეთ - დადგენილება 2018 #38„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 06.06.2018
გადმოწერეთ - დადგენილება 2017 #1ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ  27.11.2017
გადმოწერეთ - დადგენილება 2017 #1 დანართიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი  27.11.2017
გადმოწერეთ - დადგენილება 2015 #36„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 04.11.2015
გადმოწერეთ - დადგენილება 2014 #45„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.12.2014
გადმოწერეთ - დადგენილება 2014 #35„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 01.10.2014
გადმოწერეთ - დადგენილება 2014 #24„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.09.2014
გადმოწერეთ - დადგენილება 2014 #1ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 02.08.2014
დოკუმენტის სახელიწელიდოკუმენტის ტიპი
ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ პროექტი 2018 2017საკრებულოს განკარგულებები
მუნიციპალიტეტის 2018 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 2017საკრებულოს განკარგულებები
2018 წლის აგვისტო ააიპ უფასო სასადილო მზრუნველობათმოკლებულთათვის ს.ნ. 233730772 ლიკვიდაციაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებები

 

მსგავსი სტატიები