სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნა

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნა

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ” ქართული ოცნებადემოკრატიული საქართველო”

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2021 წლის საბიუჯეტო განაცხადის პროექტზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის,აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსთა საკითხების კომისიების ერთობლივი დასკვნა

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ

   

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი