მოქალაქეთა ასამბლეა

რა არის მოქალაქეთა ასამბლეა? მოქალაქეთა ასამბლეა არის დემოკრატიული პროცესი, რომლის დროსაც გადაწყვეტილება მიიღება შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით…