საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ლავრენტი ბიგვავა
სახელი და გვარი: ლავრენტი ბიგვავა
დაბადების ადგილი: გეგეჭკორის რაიონი, სოფ. ტალერი
დაბადების თარიღი: 16.02.1949
საცხოვრებელი მისამართი: ანასეული, უნივერსიტეტის ქ. N12, ბინა 43
ტელეფონი: 599 50 20 84
ელექტრონული ფოსტა: lavrentibigvava@yahoo.com
განათლება: უმაღლესი
უმაღლესში სწავლის პერიოდი:1978-1982 წ.წ.
საგანმანათლებლო დაწესებულება:ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა
სპეციალობა: შრომის ეკონომისტი
უმაღლესში სწავლის პერიოდი:1973-1978 წ.წ.
საგანმანათლებლო დაწესებულება:მოსკოვის კოოპერატიული ინსტიტუტი
სპეციალობა: ეკონომისტი
სამუშაო გამოცდილება:
  • 2021 წელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო – საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
  • 2017-2021 წ.წ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო – კომისიის თავმჯდომარე
  • 2014-2017 წ.წ. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო – კომისიის თავმჯდომარე
  • 2010-2014 წ.წ. შპს ,,ჯორჯია ფრუტი“ – დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; მეცნიერ კონსულტანტი;
  • 1992-2012 წ.წ. ოზურგეთის ბუნებათსარგებლობის სასწავლო ინსტიტუტი – დეკანი; რექტორი;
  • 1972-1991 წ.წ. ჩაის სუბტროპიკული კულტურათა ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი – მეცნიერ მუშაკი; სექტორის გამგე; განყოფილების გამგე; დირექტორის მოადგილე;
მშობლიური ენა: ქართული
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
დამატებითი ინფორმაცია:
უცხო ენების ცოდნა
  • რუსული – კარგად
  • ინგლისური – საშუალოდ

მსგავსი სტატიები