საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

იხილეთ მბული: matsne.gov.ge

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს 6 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

                          პოზიცია: არქიტექტურის, სივრცითი…

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს 1 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს 1 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს 57 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს 57 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი