ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს 57 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს 57 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

Nპოზიციის დასახელება რაოდენობა
1ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახური-სამსახურის უფროსი1
2ადმინისტრაციული,მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახურის მერის წარმომადგენელთა კომუნიკაციის სამსახურის მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის  განყოფილება-განყოფილების უფროსი1
3ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური-სამსახურის უფროსი1
4განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური-სამსახურის უფროსი1
5ქ. ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი1
6ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დაბა ლაითურის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
7ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დაბა  ნარუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
8ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
9ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
10ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ასკანის ადმინისტრაციულ ერთეულში                                                           1
11ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ბაილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
12ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ბახვის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
13ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ბოხვაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
14ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
15ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში1
16ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ვაკიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
17ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
18ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  კონჭკათის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
19ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
20ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  მაკვანეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
21ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  მელექედურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
22ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
23ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  მთისპირის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
24ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ნაგომრის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
25ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში1
26ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სოფ. ოზურგეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
27ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სილაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
28ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
29ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ცხემლისხიდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
30ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ძიმითის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
31ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ჭანიეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
32ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
33ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
34ქ. ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანაშემწე3
35ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე დაბა ლაითურის ადმინისტრაციულ ერთეულში2
36ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
37ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
38ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ბახვის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
39ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ბოხვაურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
40ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე გურიანთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
41ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე დვაბზუს  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
42ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
43ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე მაკვანეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
44ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე მერიის  ადმინისტრაციულ ერთეულში2
45ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ნატანების  ადმინისტრაციულ ერთეულში3
46ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე შემოქმედის  ადმინისტრაციულ ერთეულში2
47ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ცხემლისხიდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში1
48ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე შრომის  ადმინისტრაციულ ერთეულში2

მსგავსი სტატიები