ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გასხვისებული ქონება – 2018-2019 წლები

#დასახელებამისამართის/კმიწის ფართი - კვმგასხვისების ფორმაწელი
1არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისოფ. ნატანები26.01.45.64989გასხვისება2018
2არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისოფ. შემოქმედი26.18.10.2224370გასხვისება2018
3სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისოფ. ნატანები26.01.51.261100გასხვისება2018
4არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა 289 კვმდაბა ურეკი, წვერმარალა26.35.04.109960გასხვისება2019
5მწვანე ნარგავილაითური26.25.13.003გასხვისება2019
6სასოფლო-სამეურნეო მიწა გარე სავარგულები26.36.14.1313160გასხვისება2019
7მწვანე ნარგავიდაბა ურეკი26.28.11.311გასხვისება2019
8მწვანე ნარგავიდაბა ურეკი26.28.11.311გასხვისება2019
9სასოფლო-სამეურნეო მიწაქ. ოზურგეთი, ანასეული26.26.50.1799011იჯარა2019

მსგავსი სტატიები