უპატრონო ცხოველების იზოლირების სერვისი

უპატრონო ცხოველთა დროებით თავშესაფარში გადაყვანას ახორციელებს  ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის – უპატრონო ცხოველთა იზოლაციის განყოფილება.…