ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა 2023 – 2025 წლები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა 2023 – 2025 წლები