დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2023 წელი

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – საკრებულოს თანამშრომლები – 2020-2021 წელი

   

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2021 წელი

 

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2020 წელი

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – საკრებულოს თანამშრომლები – 2019 წელი

   

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2019 წელი