ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023- 2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართ:    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის სამოქმედო გეგმა

ღია მართველობა-პარტნიორობის ადგილობრივი პროგრამის ფარგლებში სამოქმედო გეგმისა და მონიტორინგის ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ

დანართი: განკარგულება 70-ის დანართი 1 განკარგულება 70-ის დანართი 2

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021 წლის სამოქმედო გეგმა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლის სამოქმედო გეგმა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში გენდერული თანასწორობის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახე

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმა