სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2021 წელი

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2020 წელი

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2019 წელი

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2017 წელი III კვარტალი

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2017 წელი III კვარტალი    

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2017 წელი II კვარტალი

   

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2017 წელი I კვარტალი

   

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2016 წელი