სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2016 წელი

დასახელებამომწოდებელი3 თვე6 თვე9 თვეჯამი
გამგეობაჯეოსელი46514 651
გამგეობამაგთი74511338913389
საკრებულო ჯეოსელი14801 480
საკრებულო მაგთი213739463946
სამხედროჯეოსელი137137
სამხედრომაგთი221485485
სულ24 088

 

 

მსგავსი სტატიები