უპატრონო ცხოველების იზოლირების სერვისი

უპატრონო ცხოველთა დროებით თავშესაფარში გადაყვანას ახორციელებს  ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის –

უპატრონო ცხოველთა იზოლაციის განყოფილება.

საკონტაქტო ნომერი:

☎ 551 03 40 00

☎  555 59 90 94

 

 

 

მსგავსი სტატიები