ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები

ანგარიშებიგადმოსაწერი ლინკი
2023 წელი III კვარტალიგადმოწერეთ
2023 წელი II კვარტალიგადმოწერეთ

2023 წელი I კვარტალიგადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიგადმოწერეთ
2022 წელი IV კვარტალიგადმოწერეთ
2022 წელი III კვარტალიგადმოწერეთ
2022 წელი II კვარტალიგადმოწერეთ
2022 წელი I კვარტალიგადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მე-IV კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ნაზარდი ჯამითგადმოწერეთ
2021 წელი III კვარტალიგადმოწერეთ
2021 წელი II კვარტალიგადმოწერეთ
2021 წელი I კვარტალიგადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიგადმოწერეთ
2020 წელი III კვარტალიგადმოწერეთ
2020 წელი II კვარტალიგადმოწერეთ
2020 წელი I კვარტალიგადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიგადმოწერეთ
2019 წელი IV კვარტალიგადმოწერეთ
2019 წელი III კვარტალიგადმოწერეთ
2019 წელი II კვარტალიგადმოწერეთ
2019 წელი I კვარტალიგადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიგადმოწერეთ
2018 წელი III კვარტალიგადმოწერეთ
2018 წელი II კვარტალიგადმოწერეთ
2018 წელი I კვარტალიგადმოწერეთ
2017 წელი III კვარტალიგადმოწერეთ
2017 წელი II კვარტალიგადმოწერეთ
2017 წელი I კვარტალიგადმოწერეთ
2016 წელიგადმოწერეთ

მსგავსი სტატიები