ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს 6 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

     

 

 

 

 

 

          პოზიცია:

  1. არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
  2. განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილების მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
  3. ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
  4. იურიდიული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
  5. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;
  6. ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილების მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

განაცხადები უნდა ატვირთოთ საჯარო სამსახურის ბიუროს გვერდზე: https://www.hr.gov.ge

 

 

 

 

მსგავსი სტატიები