ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი_(მიწის_ნაკვეთები) (2)

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი_(მიწის_ნაკვეთები) (2) danarti

 

მსგავსი სტატიები