ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების_პროექტი_-_ორნამენტული_ფილების_საპარტიარქოსთვის__გადაცემაზე_თანხმობა

 

 

მსგავსი სტატიები