ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი_4

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი_4 danarti

 

 

მსგავსი სტატიები