ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

ინფრასტრუქტურა დასკვნა

 

 

მსგავსი სტატიები