მერის მოადგილე

ოსიკო თოთიბაძე
სახელი, გვარი: ოსიკო თოთიბაძე
მისამართი: ქ.ოზურგეთი ლესელიძის ქ#27
ტელეფონი: 597 23 33 43
ელექტრონული ფოსტა: osiko.totibadze84@gmail.com
დაბადების თარიღი: 26.02.1984

 

სამუშაო გამოცდილება            
პერიოდი: 2007
დამსაქმებელი: შპს,,ომეგა-2”
დაკავებული თანამდებობა: ექსპედიტორი

 

პერიოდი: 2007 – 2010
დამსაქმებელი: შპს,,გვირილა”
დაკავებული თანამდებობა: ფინანსური დირექტორი

 

პერიოდი: 2010 – 2011
დამსაქმებელი: შპს,,იბისიფუდი”
დაკავებული თანამდებობა: შესყიდვების მენეჯერი

 

პერიოდი: 2013 – 2014
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მინიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა: ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,  ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი

 

პერიოდი: 2014 – 2015
დამსაქმებელი: შპს “ტექნოსერვი”
დაკავებული თანამდებობა: მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

 

პერიოდი: 2015 – 2015
დამსაქმებელი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
დაკავებული თანამდებობა: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ,,ინსტიტუციური განვითარება” პროექტის ოპერატორი

 

პერიოდი: 2016 – 2017
დამსაქმებელი: ასოციაცია „ატუ“
დაკავებული თანამდებობა: საწყობის უფროსი

 

პერიოდი: 2017 – დან  დღემდე
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოადგილე

 

განათლება       
პერიოდი: 2001-2005
საგანმანათლებლო დაწესებულება: ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია: ეკონომიური, წარმოების ეკონომიკა და მართვა
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: ბაკალავრის
მშობლიური ენა: ქართული
დამატებითი ინფორმაცია: დასაოჯახებელი.
ტექნიკური უნარები: Windows, MS-Office, Internet

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი