ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

გარე_რეკლამა_-_დადგენილების_პროექტი

 

 

მსგავსი სტატიები