დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2023 წელი

2023 წელი სრული შემადგენლობამერიის თანამდებობის პირებისამსახურის უფროსები
საერთო რაოდენობა18244
მამრობითი სქესი10033
მდედრობითი სქესი8211

მსგავსი სტატიები