დასაქმებულ პირთა ოდენობა – საკრებულოს თანამშრომლები – 2019 წელი

#სრული შემადგენლობასაკრებულოს თანამდებობის პირებისაკრებულოს აპარატი
საერთო რაოდენობა381424
მამრობითი სქესი231310
მდედრობითი სქესი15114

 

 

მსგავსი სტატიები