დასაქმებულ პირთა ოდენობა – საკრებულოს თანამშრომლები – 2020-2021 წელი

#სრული შემადგენლობასაკრებულოს თანამდებობის პირებისაკრებულოს აპარატი
საერთო რაოდენობა461524
მამრობითი სქესი382111
მდედრობითი სქესი13313

 

 

მსგავსი სტატიები