დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2020 წელი

2020 წელისრული შემადგენლობამერიის თანამდებობის პირებისამსახურის უფროსები
საერთო რაოდენობა22849
მამრობითი სქესი12648
მდედრობითი სქესი1021

მსგავსი სტატიები