დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2021 წელი

2021 წელი სრული შემადგენლობამერიის თანამდებობის პირებისამსახურის უფროსები
საერთო რაოდენობა22849
მამრობითი სქესი12648
მდედრობითი სქესი1021

 

მსგავსი სტატიები