ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვები

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში – 2021 წელი

მერიის სამსახურების ანგარიშები – 2020 წელი

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული საქმეების, სოციალური და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

იურიდიული სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი