01.10.22 – 01.10.23 წლამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის, 2022 წლის შესრულებული სამუშაოს ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

დანართი:    

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში – 2022 წელი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის – ბექა თოიძის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის პაატა კიღურაძის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავჯდომარის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2022 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის მიერ 2021 წლის 03 დეკემბრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათლით

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2022 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის ანგარიში

ანგარიშის სანახავად დააჭირეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულს: 2022 წლის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი…

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი