ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2023 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის მიერ 2023 წლის 01 იანვრიდან – 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათლით გაწეული საქმიანობის ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის წინამდებარე ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2023 წლის 01 იანვრიდან – 2024 წლის 01 იანვრამდე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის პაატა კიღურაძის 2023 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გელა ჩავლეშვილის 2023 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ანგარიში (2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ)

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის ანგარიში

ანგარიშის სანახავად დააჭირეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულს: 2023 წლის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი…

01.10.22 – 01.10.23 წლამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის, 2022 წლის შესრულებული სამუშაოს ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

დანართი:    

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში – 2022 წელი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის – ბექა თოიძის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში