წარმოგიდგენთ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ადგილობრივი სამოქმედო გეგმის სტრატეგიული ხედვას საჯარო განხილვებისა და კომენტარებისთვის

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “ღია მმართველობაპარტნიორობის ადგილობრივი პროგრამის“ ფარგლებში 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით მოწვეული სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “ღია მმართველობა-პარტნიორობის ადგილობრივი პროგრამის“ ფარგლებში 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით მოწვეული პარტნიორებისა და სამუშაო ჯგუფის წევრების სხდომის ოქმი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “ღია მმართველობა-პარტნიორობის ადგილობრივი პროგრამის“ ფარგლებში 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით მოწვეული სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,ღია მმართველობა საქართველოს 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი