განხორციელებული შესყიდვები 2019 წელი I კვარტალი

   

შესყიდვები გეგმა 2019 წელი I კვარტალი

განხორციელებული შესყიდვები 2018 წელი

   

შესყიდვების გეგმა 2018 წელი

   

შესყიდვები 2017 წელი III კვარტალი

შესყიდვები 2017 წელი III კვარტალი      

შესყიდვები 2017 წელი II კვარტალი

შესყიდვები 2017 ll კვარტალი    

შესყიდვები 2017 წელი I კვარტალი

შესყიდვები 2017 I კვარტალი      

შესყიდვები 2016 წელი

შესყიდვები_2016_წელი