შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი –…

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების პრეზენტაცია

 

საპროექტო განაცხადის ფორმა

ოზურგეთის მერიამ „სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის“ ფარგლებში საპროექტო განაცხადების მიღება დაიწყო. პროგრამის მიზანი ადგილობრივი…

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვას იწყებს! 11 აპრილი 11:00 საათი –…

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოქალაქის გზამკვლევი

 

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ დამატებითი განცხადება

2024 წლის 22 მარტს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარადგინა საქართველოს სახელმწიფო…

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 26 მარტის N21/3113 წერილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბახვისწყალზე შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის „ბახვი 2 ჰესის“ და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის…

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2024 წელი

საპროექტო განცხადებები

 

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 1 მარტის N21/2215 წერილი

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების…

შ.პ.ს ბახვი 2-ის მიერ ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში…

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადება-განახლებისა და 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ’’