ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტი

დანართი 1 ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმა (გრაფიკული ნაწილი)

ზონების რუკა

 

დანართი 2 ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტი

ზონების კოეფიციენტები ტექსტური ნაწილი

 

დანართი 3 საქართველოს მთავრობის დადგენილება

2018 წ 29 მარტი დადგ 156