ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4 კმ სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4 კმ სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 20 თებერვლის 21/1700 წერილი:

 

ხარვეზის წერილი - შპს სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI საჰაერ

 

387_ხარვეზის წერილი - სი-სი-ი-ეიჩ-ჰაიდრო VI

მსგავსი სტატიები