განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სანაპიროს ქუჩის, მდინარე ბჟუჟზე საყრდენი კედლის მოწყობის შესახებ

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილი – ქალაქ ოზურგეთში, სანაპიროს ქუჩის, მდინარე ბჟუჟზე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების განხორციელების პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

340_ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სანაპიროს ქუჩის, მდინარე

 

340_1523_საყდენი კედელი13.02.24

 

340_1523_დოკუმენტი 36-3624044236

 

340_1523_სკრინინგი ოზურგეთი 13.10.23

 

340_1523_report

 

340_1523_წერილი ოზურგეთი სკრინინგი

 

340_1523_წერილი ოზურგეთი-signed

მსგავსი სტატიები