ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილი სკრინინგის ანგარიში და დოკუმენტაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილი ქ. ოზურგეთში სანაპიროს ქუჩის მიმდებარედ მდ. ბჟუჟზე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების განხორციელების პროექტის სკრინინგის ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი-მდ. ბჟუჟზე საყრდენი კედლი

 

676_სამუშაო დოკუმენტი

 

676_8223_დოკუმენტი 36-362323765

 

676_8223_ოზურგეთი სკრინინგი (2)

მსგავსი სტატიები