შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

შპს პარვუს როშკა-სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავე

 

943_პარვუს როშკა

 

943_3874_3874

 

943_3874_2.ანგარიში-სამსხვრევი-12.04.2024 (2)

მსგავსი სტატიები