შ.პ.ს ბახვი 2-ის მიერ ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბახვისწყალზე ბახვი 2 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა და ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

შპს ბახვი 2-ის მიერ ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

 

416_1930_1930

 

416_1930_სკრინინგი_ბეტონის_ქარხანა

 

416_1930_შპს ბახვი 2 - ამონაწერი

 

416_ბახვი 2

მსგავსი სტატიები