სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
1II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი1ლაშა თავაძე595 43 64 43
2მე-3 რანგის 1-ლი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი1მარინა ქერქაძე599 07 18 48
3მე-3 რანგის 1-ლი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი1თინათინ სარიშვილი551 19 88 50
4მე-4 რანგის 1-ლი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი1ნინო სურგულაძე599 52 20 01
5მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი1რუსუდან გიორგაძე595 96 96 21
6მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი1ქეთევან ჭელიძე551 58 59 88

მსგავსი სტატიები