შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები13
1ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის(ირაკლი სირაძის)თანაშემწე1მერაბ ჭელიძე595 61 07 60
2ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის(ოსიკო თოთიბაძის)თანაშემწე1შოთა ქილიფთარი599 28 28 78
3ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი1ალექსანდრე ბერიძე599 61 99 11
4ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე1ეთერ ყავრელიშვილი577 22 55 75
5ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი1გიორგი მენაბდე571 77 75 56
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოქალაქეთა მიღების საკითხებში სპეციალისტი1მზევინარ სალუქვაძე595 30 50 85
7ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მძღოლი1გიორგი სალუქვაძე558 44 45 64
8მდივანი - რეფერენტი1ელენე სურგულაძე599 51 88 41
9ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში საქმისწარმოების საკითხებში სპეციალისტი1ნინო კვაჭანტირაძე577 55 66 04
10ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაში კოორდინატორი სოციალური პროგრამების დაგეგმვასა და განვითარების საკითხებში1მარიკა თავართქილაძე591 91 95 19
11ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში კონსულტანტი1თეა ჟღენტი591 99 46 79
12ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაში კოორდინატორი სოციალური პროგრამების დაგეგმვასა და განვითარების საკითხებში1მარინა იოსელიანი595 54 44 54
13ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი1ნინო ბახტაძე596 11 53 00
14ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში სპეციალისტი ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონების პოპულარიზაციისა და განვითარების საკითხებში1მედეა გოგოტიშვილი551 53 87 18
15ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაში სპეციალისტი1ბორის შავიშვილი599 77 25 11
16ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაში სპეციალისტი1დავით სალუქვაძე555 22 36 82
17ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაში სპეციალისტი1შაქრო ჩანქსელიანი577 15 99 80
18ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაში სპეციალისტი1ბიჭიკო ბაბილოძე568 02 02 98
19ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაში სპეციალისტი1შალვა შავიშვილი599 97 68 38

მსგავსი სტატიები