იურიდიული სამსახურის უფროსი

ლაშა თავაძე

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, იურიდიული სამსახურის უფროსი.

595 43 64 43

მსგავსი სტატიები