განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

მარინა ჯაფარიძე

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი

599 54 51 94

 

 

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური24
1I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი1მარინა ჯაფარიძე599 54 51 94
ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება9
2II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილების უფროსი1ნათია ვაშალომიძე595 30 50 98
3მე -3 რანგისმე -2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( სოციალური მომსახურების საკითხებში ) 1ქეთევან სანიკიძე599 58 06 15
4მე -3 რანგისმე -2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( ჯანდაცვის საკითხებში )1ირინა კოპალეიშვილი599 74 00 54
5მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში) 1ჟანა ჩხიკვიშვილი599 49 95 55
6მე -3 რანგისმე -3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( სოციალური მომსახურების საკითხებში ) 1გია გვარჯალაძე593 40 91 76
7მე -3 რანგისმე -3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( ჯანდაცვის საკითხებში )1სულიკო ნიკოლაიშვილი599 33 32 49
8მე -4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ( სოციალური მომსახურების საკითხებში )1ხატია კვაჭანტირაძე577 67 22 68
9მე -4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ( სოციალური მომსახურების საკითხებში )1ნინო ნიკოლაიშვილი558 49 91 01
10მე -4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ( სოციალური მომსახურების საკითხებში )1მარიამ პაპაშვილი577 60 12 74
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილება5
11II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილების უფროსი1თეიმურაზ მოქია599 92 59 10
12მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ხათუნა ჯაბუა591 41 85 00
13მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ქეთევან კვაჭანტირაძე595 90 63 08
14მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ნონა ბერაძე577 60 11 44
15მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი(ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ქეთევან მახარაძე557 22 07 40
განათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილება3
16II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,განათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილების უფროსი1ნატალია ხომერიკი595 00 21 18
17მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (განათლების საკითხებში)1ნათია ცომაია599 31 04 13
18მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გენდერულ საკითხებში)1ქეთევან კუჭუხიძე599 44 04 74
კულტურის განყოფილება3
19II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,კულტურის1მაიზერ ცელაძე599 54 90 96
20მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კულტურის საკითხებში)1ლელა ვასაძე577 60 13 04
21მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალი სტი (კულტურის საკითხებში)1ნინო გირკელიძე551 15 21 08
სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილება3
22II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილების უფროსი 1თამარ აროშიძე551 50 91 99
23მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სპორტის საკითხებში)1დავით არობელიძე599 18 51 50
24მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ახალგაზრდულ საკითხებში)1ნუნუ მამუკელაშვილი599 54 36 68

მსგავსი სტატიები