სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

ილია ლეჟავა

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ელმძღვანელი, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი.

595 30 50 77

 

 

 

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის   სამსახური8
1I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ელმძღვანელი ,სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის   სამსახურის უფროსი1ილია ლეჟავა595 30 50 77
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება4
2II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების უფროსი1ბადრი მეგრელიშვილი595 90 63 04
3მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში)1სასამართლო
4მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში)1ინგა ცეცხლაძე599 79 72 93
5მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მოქალაქეთა გაწვევის საკითხებში)1ციალა სირაძე595 90 63 02
სამხედრო მობილიზაციის განყოფილება3
6II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,სამხედრო მობილიზაციის განყოფილების უფროსი1გიორგი სალუქვაძე599 72 78 75
7მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამხედრო მობილიზაციის საკითხებში)1ივანე ქუთათელაძე599 60 78 09
8მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამხედრო მობილიზაციის საკითხებში)1გელა ტუღუში555 07 52 52

მსგავსი სტატიები