სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

ბექა თოიძე
სახელი და გვარი: ბექა თოიძე
დაბადების ადგილი: ოზურგეთი
დაბადების თარიღი: 27.09.1984
საცხოვრებელი მისამართი: ოზურგეთი, სოფელი მაკვანეთი
ტელეფონი: 595 77 20 26
ელექტრონული ფოსტა: toidze41@gmail.com
განათლება: უმაღლესი
უმაღლესში სწავლის პერიოდი: 2006-2007 წწ.
საგანმანათლებლო დაწესებულება:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სპეციალობა: აუდიტი
სამუშაო გამოცდილება
  • 2021 წ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო – კომისიის თავმჯდომარე
  • 2017-2021 წ.წ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო – საკრებულოს წევრი
  • 2013-2021 წ.წ. ვითიბი ბანკი ჯორჯია – მთავარი საკრედიტო მენეჯერი
  • 2009-2013 წ.წ. ვითიბი ბანკი ჯორჯია – უფროსი საკრედიტო მენეჯერი
  • 2007-2009 წ.წ. ვითიბი ბანკი ჯორჯია – საკრედიტო მენეჯერი
  • 2006-2007 წ.წ. შპს ს/დ ,,ვაკე“ – ეკონომისტი
მშობლიური ენა: ქართული
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
დამატებითი ინფორმაცია:
უცხო ენების ცოდნა
  • რუსული – საშუალოდ

მსგავსი სტატიები