ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება – 2017 წელი III კვარტალი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება – 2017 წელი III კვარტალი      

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2017 წელი III კვარტალი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2017 წელი III კვარტალი          

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2017 წელი II კვარტალი

     

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება – 2017 წელი II კვარტალი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება – 2017 წელი III კვარტალი    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება – 2017 წელი I კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2017 წელი I კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები – 2016 წლის მონაცემებით