ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

დადგენილების პროექტი
დადგენილები პროექტი - განმარტებითი

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი