ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების შესახებ

დანართი #1 (კორექტირებული):

დანართი N1 სოციალური მიზნების პროექტების წესი

მსგავსი სტატიები