ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

safinanso_daskvna_2022 0609

მსგავსი სტატიები