2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ საკრებულოს 2023 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი წარუდგინა. საკრებულოს კომისიები და ფრაქციები ბიუჯეტის პროექტს წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად განიხილავენ.

იხილეთ გრაფიკი: ბიუჯეტის გრაფიკი 2023 საბოლოო

მსგავსი სტატიები